zondag 16 mei 2010

ALGEMENE VERGADERING PAST DISPENSATIEREGELING AAN

Het door Rokado voorgestelde verzoek om de de huidige individuele dispensatieregeling uit te breiden, is vrijwel unaniem aanvaard door de Algemene Ledenvergadering van de RSB op 12 mei. Het wordt komend seizoen voor iedereen mogelijk om in de externe competities van andere bonden mee te doen. De beperking van 3 spelers per team is dus van de baan. Voor Rokado erg belangrijk omdat hiermee Hans, Frank en Leo nu ook mee kunnen spelen bij de Raadsheer in de NBSB en Marco bij Checkmate in de NBSB en dit "belangenconflict" van de baan is. Hiervoor onze hartelijke dank aan "de commissie ter herziening van de Schaaktechnische reglementen" met onder andere Hans Berrevoets en Arrian Rutten die het voorstel hebben uitgewerkt en als agendapunt hebben opgenomen.

En Marco (in het midden, foto Ab Scheel - website RSB) zag dat het goed was

Marco