zondag 11 december 2011

Rokado moeizaam langs Rotterdam 3

In de 3e ronde moest het dan gebeuren in de thuiswedstrijd in de Hoeksteen. Met Rex in plaats van Theo waren we eindelijk weer eens op oorlogssterkte.
Een overwinning was hard nodig om de aansluiting met de middenmoot weer op te pakken. Hetzelfde gold voor SO Rotterdam 3, een goed team met enkele ervaren KNSB-spelers aan de topborden.
Na een klein uurtje spelen zag het er niet best uit: Peter had op bord 7 met zwart verzuimd te rokeren en zijn koning kwam in zwaar terecht door een witte loper op a3 en een paard dat naar d6 ging springen. Groot materiaalverlies kon niet uitblijven en een wel heel snelle nul werd zijn deel.
Rex op bord 4 met zwart kreeg al vroeg in de opening een stukoffer op f7 voor zijn kiezen en leek in een onoplosbaar wespennest terecht te zijn gekomen met een loper op c4 een toren op h1 en een naar voren snellende witte h-pion. Hij ging lang de denktank in om een uitweg te vinden.
Hans op bord 6 met zwart leek geruisloos positioneel weggeschoven te worden op de damevleugel en moest tot overmaat van ramp ook nog eens een kwal geven. Met 0-3 in het vooruitzicht en op de overige vijf borden nergens beslissend voordeel beloofde het een zeer zware avond te gaan worden.
Het tij kantelde toen Hans pardoes een stuk cadeau kreeg en de partij geruisloos uitschoof.
Rex wist op de een of andere manier stand te houden en ook de achterstand in tijd weer in te lopen.
Bij Rick op bord 5 met wit eindigde de partij na harde strijd uiteindelijk in remise. Ergens wist hij een kwaliteit te winnen maar behield zijn tegenstander gevaarlijke tegenkansen. Uiteindelijk kon geen van beiden beslissend voordeel krijgen.
Leo zat toen op bord 8 met wit in een toreneindspel met minus pion te vechten voor remise. Gewoontegetrouw had Leo er in de opening maar weer eens een pion tegenaan gegooid in ruil voor initiatief. Zijn tegenstander verdedigde zich de hele partij nauwkeurig en ondanks de complicaties ging het richting einspel. Daarin bleek de minuspion doorslaggevend en derhalve een 1,5 -2,5 achterstand.
De overige partijen werden in tijdnood beslist. Ben op bord 5 met wit had zijn partij rustig opgezet en langzaam maar zeker voordeel gekregen, wat resulteerde in een gunstige materiaalverhouding van paard+loper tegen toren. Het vervolg bleek verre van makkelijk, maar met het verstrijken van de tijd vond de zwartspeler niet de beste verdediging en na nog wat pionnenverlies was het wel bekeken.
Marco had op bord 2 met wit al snel na de opening een ruimtevoordeeltje en door het te laat komen van zijn tegenstander een prettig tijdvoordeel. In het middenspel kwam zwart goed terug. Marco gooide er een pion tegenaan in ruil voor een sterk paard op d5 en kansen tegen de op de tocht staande koning op g7. In de vele complicaties en met vrijwel geen bedenktijd meer offerde zwart een kwaliteit, waarbij wit echter een tegencombinatie had die de partij op slag besliste.
Op bord 1 besteedden zowel Frank met zwart als zijn tegenstander veel tijd in een theoretische stelling. Het evenwicht werd lang niet verbroken, totdat Frank ergens in wederzijdse tijdnood een pion meesnoepte. Door de ongelijke lopers leek het evengoed remise te worden maar ergens moet wit de verdediging gemist hebben.
Rex was uiteindelijk in een eindspel terecht gekomen met 2 pionnen minder, maar toonde weer eens aan dat snelschaken zijn specialiteit. Met beide vlaggen op vallen gingen alle stukken van het bord en K tegen K is nu eenmaal remise.

Een zwaarbevochten 5-3 overwinning. In januari wacht de uitwedstrijd tegen het sterke Erasmus.

Ben tegen C. Schoolenberg


Marco en Frank aan het einde van de avond


idem


Rex sleept remise uit het vuur tegen Schroeder


Marco

Op de site van Rotterdam staat ook een verslag