zondag 6 november 2016

ROKADO SLUIT AAN IN MIDDENMOOT

Na de eerste twee ronden te hebben verloren, moest het dan nu gebeuren. Tegen het op papier gelijkwaardige achttal uit Amersfoort moesten de eerste punten gepakt worden in KNSB klasse 2C.
Aan morele steun ontbrak het niet, want in Dorpshuis de Swaensvoet waren Theo, Jos, Leo en Marco als supporters aanwezig. 

Voor Rokado was er al snel een meevaller. Frank op bord 8 met wit zag zijn tegenstander in de opening blunderen met Pc6 waardoor een stuk buitgemaakt kon worden met het truukje d5-d6 gevolgd door e5. 
De tegenstander besloot om door te spelen, maar Frank liet zich niets wijs maken, ontwikkelde rustig en maakte zijn extra stuk ruim voor de tijdcontrole te gelde.Op bord 7 kreeg Rick met zwart een gambiet tegen. De manier hoe Rick de pion pakte en vervolgens zijn stukken neerzette, verraste duidelijk zijn tegenstander die erg lang ging nadenken. Rick behield de pluspion en wikkelde via een mooie massale ruil af naar een eindspel. De winst kwam echter op een onverwachte manier tot stand:  toen zijn tegenstander minder dan 20 seconden had, besloot de wedstrijdleider hem erop te wijzen dat noteren verplicht was. In de verwarring die toen ontstond ging de witspeler door zijn vlag met nog 5 zetten te gaan.
Han speelde op bord 4 met wit en besloot op pionwinst op b7 in te gaan en met het loperpaar. Daar tegenover was de witte pionnenstelling op de koningsvleugel versplinterd. Het zag er allemaal goed uit voor Han totdat hij pardoes in het middenspel zijn pluspion weggaf. Hij probeerde het daarna nog een tijdje met een pionnenmeerderheid op de damevleugel maar de ongelijke lopers garandeerden voor zwart de remise.

Bij Ben op bord 6 met wit vervlakte de stelling al snel. Zwart had het actievere spel met opmars op de damevleugel met b5-b4 maar Ben hield de poort netjes gesloten en er werd snel tot remise besloten.

Hans op bord 3 met zwart zag zijn tegenstander de opening a tempo spelen waarbij de witte dame op a3 terecht kwam met de duidelijke intentie om met de pionnen op te stomen op de damevleugel. Hans moest tegenspel zoeken in het centrum en op de koningsvleugel en deed dat voortvarend met f5 en g5. Helaas liet Hans op het moment suprême na om door te zetten met f4 met tegenspel. Nu was de witte aanval met b4 en c4-c5 sneller en werd zwart onder de voet gelopen.

Wilbert had op bord 1 met zwart een rustige opening. Wit leek iets concreets te bereiken door het creëren van een vrije a-pion die goed ondersteund werd door een paard op c6. In opkomende tijdnood kon wit de verleiding niet weerstaan om een pion op e7 met schaak mee te snoepen. Dit gaf Wilbert echter net genoeg tempo’s om met zijn lopers en dame de onveilige witte koningstelling te belagen. Wit vertrouwde het niet en besloot om remise aan te bieden, hetgeen Wilbert mede gezien de stand op de andere borden kon aannemen.

Matthias op bord 2 met wit speelde een puike partij. In een gesloten stelling leek zwart gevaarlijk spel te krijgen richting witte koning. Matthias ruilde verrassend zijn witte loper af waardoor plotseling de zwarte pionnen eerder zwak bleken dan sterk.  Hierop besloot de zwartspeler in opkomende tijdnood voor de vlucht naar voren en offerde 3 pionnen om lijnen te krijgen naar de witte koning. Matthias had meer tijd, bleef rustig en nam op fraaie wijze de aanval over en besliste de partij met een matnet.   Op bord 5 kwam Rex met zwart in een voor hem karakteristieke stelling terecht:  wit heeft meer ruimte maar moet uitkijken niet te veel gaten te krijgen als hij naar voren gaat. Wit besloot er vol in te vliegen met f4-f5 en daarbij zijn damevleugelpionnen in de steek latend. Rex graaide 2 pionnen mee en weerstond de aanval dankzij zijn actieve dame midden op het bord. Vlak voor de tijdcontrole bezorgde Rex een aantal toeschouwers nog bijna hartverzakking: in plaats van in 1 zet te winnen, wikkelde hij af naar een stelling met een stuk meer, waar wit echter -gelukkig- net niet een eeuwig schaak mechanisme had. Na de tijdcontrole gaf wit het derhalve terecht op.


Natafelen in het dorpshuis

Met deze 5,5 - 2,5 winst sluit Rokado aan bij de middenmoot. De volgende ronde wacht de verre reis naar Haarlem. Dit team is met een gemiddelde elo van ruim 2200 de grote favoriet voor de eerste plaats.

Marco

Op de site van Amersfoort ook een verslag